ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A weboldalunk címe: http://www.molka.hu.

A honlap tulajdonosa: Szabó Katalin,  adószám: 54882100-1-41

SÜTIK (COOKIE)

A sütik (cookie)  használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az általunk használt  sütik a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú sütik  élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

ADATKEZELÉS

 A molka. hu oldalon semmilyen adatgyűjtést nem végzünk, adatokat nem tárolunk.

ADATKEZELŐ

Az Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő neve: Szabó Katalin

Az adatkezelő e-mail címe: diabmolka[kukac]gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 586 2762

ELŐJEGYZÉS

Az előjegyzéssel kapcsolatos adatkezelés

Az előjegyzésre a diabmolka[kukac]gmail.com e-mail címen van lehetőség, mely előjegyzés kizárólag a honlapon meghatározott céllal  történik.

A molka. hu oldalon semmilyen adatgyűjtést nem végzünk, adatokat nem tárolunk.

Az előjegyzésre jelentkezettek e-mail üzenete harmadik személy részére nem kerül átadásra, tartalmát az adatkezelőn kívül senki más nem ismerheti.

Hírlevél és egyéb marketing célra nem kerül felhasználásra, a meghatározott cél elérése után a levelezőlistából törlésre kerül.

MEGRENDELÉS

Megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja megrendelés kapcsán:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Termék megrendelésére kizárólag a megrendeles.diabmolka@gmail.com e-mail címen van lehetőség .

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A megrendelt termékkel kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelés jogalapja  az Ön hozzájárulása a megrendelés igénybevételével.

KISZÁLLÍTÁS

Termék kiszállításával kapcsolatos adatkezelés:

Az adatkezelés célja:

A megrendelt termék kiszállítása esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt terméket az Ön kívánságának megfelelően  a Magyar Posta Zrt. közreműködésével  kiszállítassuk az Ön számára.

Adatfeldolgozó: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött megbízás  alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

ADATBIZTONSÁG

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

A 2018. május 25-én életbe lépett GDPR nem tartalmaz a bejelentésre vonatkozó kötelezettséget.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.